Informace o cookies

3.2.2022

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto nekdy umístujeme na váš pocítac, tak jako ostatne vetšina velkých internetových stránek.

 

Co jsou cookies?

 

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš pocítace nebo mobilní zarízení v okamžiku, kdy tyto stránky zacnete využívat. Stránky si tak na urcitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (napr. prihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a preskakovat z jedné stránky na druhou.

 

Jak se cookies používají?

 

S pomocí cookies si rada našich stránek pamatuje:

 

 - vaše zobrazovací preference, napríklad nastavení kontrastu barev nebo velikost písma  

 - zda jste již odpovedeli na otázky ohledne užitecnosti obsahu stránek, a pokud ano, okno, v nemž se tyto otázky automaticky objeví, již neotevre

 - zda jste souhlasili s využíváním cookies na daných stránkách  

 

Na naše stránky také casto zarazujeme videosoubory, o nichž za pomoci cookies sbíráme údaje (odkud jste se na stránku s videozáznamem dostali, která videa jste prehráli atp.).

Povolit tento typ cookies není pro fungování internetových stránek nezbytne nutné, jejich prohlížení je ale díky nim snazší a príjemnejší. Tyto cookies lze vymazat nebo zablokovat , muže se však stát, že v dusledku toho nebudou stránky fungovat tak, jak mají.

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro úcely vaší osobní identifikace, pricemž struktura techto informací je plne pod naší kontrolou. Tyto cookies se nevyužívají k jinému úcelu, než který je zde popsán.

 

Používáme i další cookies?

 

Nekteré naše stránky (predevším s odbornejším obsahem) mohou používat i další soubory cookies, jež se liší od výše popsaných. Pokud ano, podrobné informace o jejich fungování budou poskytnuty ve zvláštním oznámení na toto téma, které se na dané stránce objeví. Je také možné, že vás tyto stránky vyzvou, abyste ukládání techto cookies odsouhlasili.

 

Jak upravit využívání cookies

 

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potrebujete (napr. je mužete vymazat).  Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Mužete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem pocítaci a vetšina prohlížecu také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš pocítac ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zrejme muset manuálne upravovat nekteré preference pri každé návšteve daných stránek a nelze ani vyloucit omezení nekterých služeb a funkcí stránek.